fbpx

Брокер

Брокер

Какво е Форекс Брокер?

В миналото само големите спекуланти и силно капитализираните инвестиционни фондове са можели да търгуват на финансовите пазари, но благодарение на брокерите и интернет, това вече не е така.
С почти никакви бариери за влизане, всеки може просто да се свърже с брокер, да открие сметка, да депозира пари и да започне да търгува. Благодарение на смарт телефоните, лап топ-ите и таблетите можем буквално да търгуваме на борсата, от където си поискаме, стига разбира се да разполагаме с достатъчно добър интернет и устройство, което да може да поддържа платформата за търговия (Мета Трейдър 4 например).

Нека да разгледаме на кратко революцията на брокерите във финансовите пазари.

Като при много други начала, началото и на Форекс търговията започва в онези самоти, тъмни местенца знайни още като „офлайн свят“.
Офлайн брокерите по онова време са се състояли само от изключително големи финансови институции, като банки и големи инвестиционни посредници, тъй като спекулирането с валута тогава се е случвало с огромни суми, които малки фирми не можели да си позволят.
 С появата на интернет, може би не случайно са се появили и първите договори за разлика (ДЗР) на инвестционната сцена.
Договорът за разлика (ДЗР/CFD) е продукт, който ви дава възможност да печелите от движението в цената на базовите за продукта активи като акции, борсови индекси, фючърси, валута и други, без реално да ги купувате или продавате. Това означава, че ако сте закупили ДЗР върху акции на компанията Google, вие не придобивате реално съответния брой от акциите й, а получавате правото да печелите от разликата между цените „купува“ и „продава“. Сетълментът на сделката с “договор за разлика” се извършва в деня на сключването й. Независимо че е финансов инструмент, а не реален актив, договорът за разлика отразява корпоративните събития на емитентите на базовите активи. Такива събития са: право на дивидент, сплит, сливания на акционерен капитал и др. Договорите за разлика не дават право на собственост върху активите на компанията или право на глас в Общото събрание, не са свободно прехвърляеми и не се търгуват на регулирани пазари. Маркет-мейкърът, който предлага тези инструменти, има право да затвори позициите на клиентите си, ако сметне това за необходимо, независимо дали базовите акции все още се търгуват на борса, или не.
По този начин, чрез ДЗР инвеститорите можели да търгуват и със значително по-малки суми, като прехвърлянето на суми от ръка на ръка е отпаднало, благодарение на развиващите се технологии. Комбинацията от ДЗР и революцията „dot com“ доведе до възхода на Форекс брокерите.

Когато технологията срещне финансите

При появата на високите технологии и интернет, Форекс брокерите не само, че получиха възможност да достигнат до световният пазар, но и успяха да променят и значително улеснят начинът за търгуване. Вместо клиентите им да се обаждат по телефона и да бързат да купят или продадат даден инструмент „викайки“, за да не изтърват моментната цена (можете да изгледате някой по-стар филм за търговия от 80-те години) , могат да влязят в търговска платформа и да търгуват сами, чрез просто натискане на бутон „купи“ или „продай“.

Инвестирането във финансовите пазари общо взето е било мястото на елитите. Причината за това, е скъпото обучение, което по онова време не всеки е можел да си позволи. Отделно капиталите, с които е трябвало да се разполага са били огромни, за това по онова време от Форекс търговият са се възползвали само най-заможните. Както обичаме да казваме тук в България – „Парите отиват при парите“. След въвеждането на онлайн трейдинга, брокерите добре анализират масовият пазар и започват да предлагат обучителни програми, да работят върху помощни инструменти като техническите индикатори, които са с цел помагане на трейдърите при вземане на решения. И достигаме до платформите и условията, които се предлагат днес. 

 Днешният брокер може да се приеме като синоним на платформа за търгуване, сайт за финансови инвестиции и т.н. Някои хора ще го нарекат дори система, но при всички случаи стават въпрос за сайт с официално URL, а не човек, както повечето начинаещи си мислят. Ако трябва да сме максимално точни, брокерът представлява средата, в която вие като активни трейдъри търгувате с финансови активи. Това обаче не е просто някакво си място, а по-скоро компания, отговаряща за предоставянето му на аудиторията. Нещо повече – за да бъде брокерът валиден и официално регистриран, т.е. да упражнява дейността си в законовите правни рамки, той трябва да е предварително регистриран като компания. След това, вече започва и процесът по регулацията му, което е изключително важно за вашата сигурност. Самата регулация представлява пакет от мерки за сигурност срещу различни измами, включително и срещу кражби на вашите пари, на личните ви данни. Всеки брокер си има официален регулатор или няколко такива, грижещи се допълнително и за гарантирането на навременното изпълнение на отделните финансови транзакции. Нещо повече – регулацията е не просто препоръка или някакво измислено правило, регулацията е вашата гаранция, че парите ви са на сигурно място, а в крайна сметка в един брокер, основната ви дейност е именно с пари.

Определение за "Форекс Брокер"

Форекс брокер е юридическо лице (фирма), което предоставя достъп до платформа за търговия, на търговците, които са сключили договор с нея, като им позволява да купуват и продават чуждестранни валути и други финансови инструменти. Брокерът, обработва много малка част от обема на общия валутен пазар. Търговците използват брокерите, за да имат 24-часов достъп до пазара.

Съществуват няколко вида Форекс брокери. Но главно ще ги разделим на два вида – Dealing Desk (DD) и No Dealing Desk (NDD). Като цяло повечето видове брокери работят и с двата вида – DD и NDD. Но нека да разгледаме как точно се случват нещата в различните видове брокери и изпълнения на поръчки.

Dealing Desk

Познат още като маркет мейкър, този брокер е един от най-лесните за разбиране. Тук в повечето случаи ни се предоставят фиксирани спредове, а и брокерът има право да ги понижи или повиши спрямо конкретната за момента цена на даден актив. Типично за този брокер е, че той стои от другата страна на сделката, сключвана от трейдъра. DD брокерите, печелят от разликата на цената на купуване и продаване (спреда), който предлагат на клиентите си и също от това, че предлагат ликвидност на клиентите си. Поради тази причина този вид брокер може да се нарича и Маркет Мейкър, т.е. те буквално създават пазар за своите клиенти, което означава, че те често заемат другата страна на търговията с клиенти.

Доста хора си мислят, че по този начин има сериозен конфликт на интереси, но реално не е точно така. Маркет Мейкърите предлагат и ликвидност и за двата вика поръчки за покупка и продажба, което означава, че те изпълняват и двата вида поръчки на своите клиенти,  т.е. те са абсолютно безразлични към решенията на отделния търговец.

Тъй като ММ контролират цените, на които се изпълняват поръчките, рискът за тях да използват фиксиран спред е минимален. Също така, клиентите на този тип брокери не виждат реалните междубанкови пазарни курсове, причината е в това, че сами си създават пазар. Но не, не се притеснявайте от това. В днешно време пазарът е толкова конкурентен, че няма как някой брокер, който иска да се развива и да има все повече доволни клиенти да злоупотреби с това. При повечето ММ брокери, цените са много близки до тези на реалният пазар или даже при най-големите ММ, цените може да се каже, че са неразличими от тези на реалният пазар.

Ето как изглежда търговията в подобен брокер:

Положителни

Отрицателни

Вече сте наясно с това какво е DD брокер. Повечето неща споделени по-горе са все по-малко в днешно време. Причината за това е, че брокерите се развиват в положителна насока. По напред в видовете брокери ще разбере причината за намалянето на негативните страни при брокерите, както и ще разберете кой брокер е най-добър за вас.

NDD или No Dealing Desk

Както сигурно се и досещате, това е противоположния на маркет мейкъра брокер. Все пак, той има нещо общо обаче с предния брокер,. NDD брокера предоставя пълен достъп до пазара на вътрешните банки. Това означава и по-малко рестрикции за трейдърите. Лошото при NDD брокера са неговите ниски спредове – но поне нефиксирани – и способността му да преминава от спредове към комисионни за печелене на лични средства.

 

STP или Straight Through Processing (Директна обработка)

Това е много специфична платформа, където финансовите транзакции се изпълняват доста бързо, тъй като цялото търгуване е изцяло компютаризирано. Това означава, че в такъв брокер присъствието на човешката дейност е изцяло изключено, което означава и, че шансът за грешки е минимализиран.

Подобно на ECN брокерите STP също нямат Dealing Desk, но имат някой от практиките на Маркет Мейкърите, за да могат да предложат максимално гъвкави условия за търговия на клиентите си и да премахнат някой от ограниченията, които се получават при ECN брокерите, които директно свързват клиентите си с менджубанковият пазар.

В по-голямата част от времето си този тип брокери предлагат цени, които са идентични с цените на междубанковия пазар, а като основен приоритет на STP брокерите е да обработват сделки директно на междубанковия пазар точно като ECN брокерите. Въпреки това, когато цената за дадена поръчка не може да бъде намерена на междубанковият пазар, тогава STP брокерът може да избере да работи като Маркет Мейкър – да намери обратна поръчка, от клиентската си база или сам да хеджира транзакцията на клиента си, като така му осигури исканата от него цена.

Кога STP брокерът действа като Маркет Мейкър?

Някой STP брокери използват сложни алгоритнми, чрез които преценят дали е по-печелившо да изпратят транзакцията на реалният пазар или да търгуват те срещу вас. Когато например имате голяма сделка с потенциал за печалба, те я пренасочват към реалният пазар и печелят само от спред, такси и комисионни. А на такива с по-малки обеми им „създават“ вътрешен пазар, т.е. търгуват срещу тях. По този начин брокерът печели по малко от малките загуби на клиентите си и не поема рискове на тези с по-големи обеми, като ги изпраща директно към реалният пазар.

Някои считат този тип брокер за съчетаване на най-доброто от двата свята, тъй като те не манипулират цените и в същото време са в състояние да изпълняват по-малки сделки, без рекотиране или отхвърляне поръчки, както често се случва при ECN брокерите. Все пак винаги трябва да проверявате политиката за управление на риска на този тип брокер, за да разбере какви са им точните практики.

Положителни

Отрицателни

MTT или Multilateral Trading Facilities

МТТ брокерът се характеризира с това, че никога не е регулиран, а основният му регулатор се явява доверието между отделните трейдъри, сред които и купувачи, и продавачи стават един общ отбор. Както се и досещате, правилата за търгуване тук са доста по-различни. И все пак, не можем да отречем, че МТТ брокерът е един популярен вид брокер, най-малкото защото се слави с изключително скоростното си осъществяване на всяка отделна финансова транзакция.

ECN или Electronic Communication Network

Електронната комуникационна мрежа (ECN) е името, дадено за платформи за търговия, които автоматично съвпадат с поръчките за покупка и продажба на клиенти на обявените цени. Тези обявени цени се събират от различни маркет мейкъри, банки и дори от други търговци, които използват ECN. Всеки път, когато се прави определена поръчка за продажба или покупка, тя се съпоставя до най-добрата цена за покупка.

Поради способността на търговците да определят своите цени, брокерите на ECN обикновено начисляват много малка комисионна за сделките, които предприемате.

Комбинацията от тесни спредове и малки комисионни обикновено понижават разходите по транзакциите на брокерите на ECN.

Ролята на ECN брокерът при транзакциите е да създаде връзка между купувачите и продавачите, като директно ги свързва с реалният пазар. Този тип брокер не предлага свои собсветени цени на търговците, всички цени отразени в платформата са от междубанковият пазар.
Печалбите на ECN брокерите идват от спредовете или от фиксирана комисонна на транзакция. Понеже спредовете в междубанковият пазар са динамични, затова ECN брокерите не могат да си позволят да предлагат фиксирани спредове на клиентите си, защото ако го направят тогава щ се наложи и да премахнат комисионната, което разбира се не би бил добър ход от тяхна страна. Това, която правят е да добавят минимална печалба над спреда от междубанковият пазар. Напримиер ако спредът при EURUSD е 0.5, те могат могат да предложат на клиентите си спред от 1 пип или 1.5 пипа, и по този начин реализират 0.5 пип или 1 пип печалба. Практиката обаче показва, че по-често залагат на фискирана комисионна. Вместо да увеличават спреда, те го оставят същият и добавят комисионна към транзакцията. И използват това като добър маркетингов трик – „нулев спред“, а комисионната я разделят на две, например $3.5 на лот при отваряне на транзакцията и още $3.5 на лот при затваряне на транзакцията, което общо прави $7 на лот. Ясно ни е, че комисионната е $7 и по никакъв начин няма как една транзакция да има шанс да остане само с $3.5 комисионна, но това също бива използвано като маркетингов трик, с който трейдърите трябва да внимават. Говори се само за едната част като комисионн $3.5, от рода на „Ние предлагаме нулев спред и само $3.5 за отваряне на транзакция! Отворете си сметка при нас сега!“ и други подобни. Трейдърът, ако не е опитен вероятността да остане с грешно впечатление, че комисионната им е САМО $3.5 е доста висока.

ECN може да звучи като добро решение за някой трейдъри (а за някой наистина може да е), но е добре да разгледаме още някой подробности. Например изискването за минимален капирал за търговия с ECN акаунт може да варира от няколко хиляди долара до няколко десетки хиляди долара, което е ясно, че не всеки може да си позволи подобна сума. Също така, важно е да спомена и че веротността ECN брокерът да рекотира поръчка или дори да я откаже е доста висока и причината тука е, че брокерът не дава свои цени на клиентите си, а както споменахме по-горе в текста, работата й е да свърже трейдърите си с реалният пазар. Което означава, че ако в междубанковият пазар цената, на която искаме да отворим поръчка я няма, то брокерът няма как да ни я предложи и да изпълни поръчкака, както например може да направи Маркет Мейкърът.

Този модел на работа е най-лесно разбираем. Дори опитът ми показва, че 99% от начинаещите вече трейдъри си мислят, че всеки брокер работи по този начин, а в същото време се сърди на брокера когато транзакцията му затвори с няколко пипса по-малко от зададеният TP (а за повече не се сърди и мълчи) и при стоп лос, ако транзакцията е затворена с няколко пипса повече първото нещо, което се прави е да се набеждава брокера (но не и за по-малка загуба), че е лош брокер. Моят съвет тук е, да не и отваряте сметки „на сляпо“. Нека да разгледаме накратко какви са плюсовете и минусите при ECN брокерът:

Положителни

Отрицателни

Избор на Форекс Брокер Компания

Ако искате да намерите най-добрият брокер, с който да работите спокойно, трябва да знаете всичко, за което говорихме по-горе, плюс още нещо важно! А то е, че в днешно време почти всички брокери са тип „хибридни брокери“, почти няма 100% ECN брокери. Като кажем „хибридни“ сетете се за STP броекрите, но в малко по-агресивен вариант.

Както виждате на снимката, нещата вече седят по малко по-различен начин. Много голям процент от броекрите оперират както казахме като „хибридни брокери“, изпращат всички поръчки към Маркет Мейкъри или даже в повечето случай към един Маркет Мейкър (с добри условия за тях). По този начин гарантират добро изпълнение на порчъки, което при ECN е малко по-трудно. Проблема в случая е, че ако наистина държите да търгувате в истински ECN брокер, ще имате сериозни затруднения по намирането му. Даже не съм убеден дали можете да разбере реално в какъв брокер търгувате особено ако не сте запознати с различните видове брокери и начинът им на работа.  


 За това сме подготвили важни условия, които брокерите трябва да покриват, за да можем да ги наречен добри брокери. Нещата, които трябва да проверим са следните:

Големина на брокра

Ако брокера не е достатъчно голям и няма много клиенти, това означава, че няма много печалби, като няма много печалби брокера търси варианти за увеличаване на печалбите си с наличните клиенти и да може да инвестира в маркетинг, за привличане на още клиенти. За да печели повече от клиентите си, най-добрият вариянт е те да губят и той да търгува срещу тях. Такива брокери постоянно притесняват клиентите си по телефона, по е-мейли като им предлагат „най-добрите“ оферти и ясно ви е по-нататък. За това е добре брокерът, с който работите да е достатъчно голям и да няма нужда от такива „дребни игри“. Така или иначе статистиката показва, че средно 80% от дребните търговци са губещи. Тази цифра варира при отделните брокери. Т.е. първо търсим брокер, който е достатъчно голям с много клиенти, за да може да ни даде добър пазар, постоянна ликвидност, бързи изпълнения на поръчки, перфектен съпорт (защото може да си го позволи) и много добре работеща платформа.

Сигурна регулация

Регулацията не е на второ място, този списък не е подреден по важност. Всичко е еднакво важно. Вече може би обсъждахме тази част, но е важно да ви напомним, че без регулация, вашите средства се в опасност. За по-сигурна и спокойна търговия е задължително брокерът да е регулиран от най-престижните регулации по света – ASIC, CySEC, MiFID, FSA, NYSE и др. А и още по-важното е да е регулиран в държавата или в членството, в което е държавата, в която живеем (или търгуваме). Например България е в ЕС, задължително е брокерите, с които търгуваме да са регулирани от Европейските комисии по финансов надзор, като например: Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID), Европейски орган за ценни книжа и пазари (European Securities and Markets Authority- ESMA), Financial Conduct Authority (FCA) – Великобритания, не изключваме и Комисия по Финансов Надзор (КФН) България. Повече за регулациите, можете да научите в сайтовете на отделните регулации. Брокерът, с който ние работим е регулиран във всяка една страна където оперира. Повече за регулациите на нашият брокер можете да разгледате тук 

Добра репутация

Ако брокерът няма добра репутация, това означава, че това не е брокера, с който искате да работите. Не говорим за няколко недоволни клиента, които са споделили разочарованието си в безизвестни форуми. А за масово недоволство от страна на клиенти. Трябва да имаме това в предвид, да си направим най-добрият извод за избор на брокер. Ако брокера се стреми да даде най-доброто на клиентите си и прави всичко, което обещава, било то чрез информацията в сайта, е-мейл или чрез разгодор по телефона, то това е един добър знак за добър брокер.

Условия за търговия

За да кажем, че един брокер е наистина добър, то условията, които предлага трябва да са конкурентноспособни и достатъчно добри, за да има смисъл да се работи с него. Добри спредове (а не „перфектни“), бързи изпълнения на поръчки, минимален или никакъв слипидж и рекотиране. Бонусите са също добър жест, но трябва да внимаваме с тях. Някои брокери дават бонус с много тежки условия, които реално не могат да се търгуват и идеята им е да се търгуват максимално много обеми, за да могат да бъдат “отключени”. Но на практита това е абсолютно невъзможно. Агресивният маркетинг, който брокерите използват е едно от най-вредните неща в финансовите пазари. Това е може би една от главните причини много трейдъри да се залъгват и да губят средствата си.  За това е добре да се изучи всичко, което предлага брокера, за да няма последващи разочарования. Важно е и да разполагат с лесен за използване бек-офис, чрез който депозитите, тегленията да бъдат максимално улеснени.

Надежден софтуер за търгуване

Времето е пари и загубата му по време на търгуване съвсем не би била печеливша за цялостната ви активност. Следователно, всякакви “бъгове” или не дотам добри служители по поддръжката са рискови за вашите инвестиции, така че бъдете сигурни, че брокерът ви не е такъв.
За целта е добре да се търгува с големи брокери, които могат да си позволят (и го правят) да наемат достатъчно добър технически отдел. А дори и да се случи нещо с платформата по време на търговия брокерът да се отзове моментално и да се реваншира за грешките си. Така запазва името си “чисто”, придава още повече доверие на клиентите си, като дори и увеличава броят на клиентите си в дългосрочен план. А ние имаме изгода нашият брокер да е все по-добре! Запомнете, че брокерът ни не е магазин, в който сме клиенти, а е наш бизнес партньор.

Клиентска поддръжка

И не на последно място – съпорта. Съпорта е много важен да е там, когато ви потрябва. Внимавайте с брокери, които ви звънят постоянно просто, за да ви проверят „как сте“. Това е сериозен маркетингов трик, чрез който броекра се сближава с клиентите си и успява да накара начинаещите трейдър да инвестират големи суми. Запомнете, съпорта не е нещо, което трябва да ви кара да правите нещо или да ви казва как да търгувате, а е там, за да отговори на всичките въпроси и да помогне за разрешаването на даден проблем, максимално бързо. Съпорта помага, когато го потърсите и винаги да ви уведомява за важни промени, които могат да засегнат вас и вашата търговия.

На следващата лекция ще разгледаме платформите – „лицето“ на брокерите в днешно време. Ще поговрим за рзличните видове платформи и функциите, които предлагат. Лекцията е подходяща както за начинаещи, така и за напреднали трейдъри.

Разгледайте брокерът, с който работим ние. Към момента е един от малко (дори и единствен), който покрива всички наши изисквания. Работим с него от вече повече от 2 години и смеем да твърдим, че е наистина най-добрият брокер не само в Европа, а и може би в световен мащам (както казва и статистиката). Но повече информация за него прочетете тук.

Следващ Урок

Рискове свързани с форекс търговията

Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да претърпите загуба равна на или по-голяма от цялата Ви инвестиция. Следователно не трябва да инвестиране или да рискувате пари, които не може да си позволите да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате всички рискове. Преди да използвате услугите на “Trade Insider”, моля запознайте се с рисковете, свързани с търговията. Съдържанието на този сайт не трябва да се тълкува като личен съвет.”Trade Insider” Ви препоръчва да потърсите съвет от независим финансов съветник.

Trade-Insider Търговски сметки

© 2018 – TRADE INSIDER | All rights reserved

Made By: M.Atanasov

3 Comments

Comments are closed.

Scroll to Top