fbpx

Анализиране на пазара

Видове Анализи

Има няколко различни начина за анализ на валутния пазар. Аз лично не бих разделил анализирането на пазара на различни видове, защото анализът си е анализ и за да бъде той максимално ефективен, то анализаторът трябва да вземе предвид всичко, което е свързано с анализираният инструмент. 

Понеже източника на информация на много хора е интернет (най-често с търсачка Google), информацията която се извлича от там може да не е най-точната. Причината за това е, че в днешно време статии пише всеки, буквално всеки, на който му се занимава. За това трябва да умеем добре да подбираме източника на информация и то не само за форекс. Говорили сме за агресивният маркетинг на различните брокери, които са длъжни да споделят по нещичко за начинаещите, но не всеки път това „нещичко“ е информацията, от която имат нужда. Други пък пишат от това, че им харесва да си пишат сатии и да запълват блогове с „интересни“ неща с цел да популяризират уебсайта си. След като знаем, че не всеки може да намери най-добрата информация, от която има нужда, ще се опитам да споделя максимално изчерпателна такава за анализирането във форекс пазара. 

Ще разгледаме анализирането в два основни вида, за които се говори най-много и съответно, които се изпозлват най-много. Това са: Фундаментален анализ и Технически анализ. Тук също искам да добавя още един вид анализ – анализ на Нагласите в пазара. Последният вид анализ всъщност е поглед към страха и доверието в пазара. Технически нещата може би изглеждат едно, но инвеститорите да не са нагласени в същата посока, както при техническият и фундаменталният анализ. 

Нека първо да разберем повече за първите два основни вида анализа. Интерсното е, че и тук нещата са разделени на различни видове анализатори – фундаментален анализатор, технически анализатор и т.н. Това според мен не е много правилно. Прилича ми все по-вече на принципа: „Разделяй и владей“, който е бил сред любимите принципи на някои римски императори. Разделяй народите, които побеждаваш, за да можеш да господстваш над тях столетия. Разделяй своите поданици, за да се страхуват от теб и да не загубиш първенството си дълго време. Разделяй враговете си, за да не се обединят срещу теб…
Така изглежда е и сторено в търговия с финансови инструменти. Мнозина смятат, че това правило е печелившо, в това число и в бизнеса и в частност, областта, в която аз работя – трейдинга. Аз не споделям това мнение. Никога не съм срещал професионален трейдър да говори за „вид анализ“, анализът си е анализ и не трябва да бъде разделян на един или друг. 

На хора, които убежденията им са, че пазарът се движи от новини и икономически фактори, не харесват особено техническият анализ, понеже така им е зададено и те са си изградили мнение, които не може да им се промени току-така.

„Има два вида анализатори – фундаментални анализатори и технически анализатори. Ти от кой тип си?“, това автомачно сработва в под съзнанието на трейдърите и те започват да избират „какъв тип анализатори са“, а това реално е „капанът“ в този сектор (и не само в този). Има много други дребни детайлни подобни на това с анализите, които трябва да се разберат, за да не се допускат грешки, които водят след себе си сериозни дългосрочни загуби.

Анализаторът е човек, който трябва да анализира основите на икономиката в различните държави. Да разбере какви са нагласите и настроенията в пазара. И така да прецени къде е добре да насочи вниманието си за търговия. За целта трейдърът трябва редовно да  следи основните макро и микро икономически показатели и реакцията на пазара към тях. Ако е начинаещ и няма достатъчно опит, тогава е добре да се отдели време, в което да се разучи какво се е случило по време на предходните новини, как е реагирал пазара и т.н (Фундаментален анализ). След това следва разучаване на пазарните настроения, как може най-бързо и точно да разбере какви са моментните настроения, какви се очава да бъдат в по-дългосрочен план при даден инструмент (Сантиментален анализ). И следователно да намери най-добрите моменти за сигнал в пазара, чрез който ще успее да минимизира риска и да увеличи потенциалната възвращаемост (Технически анализ). 

За да се случи това обаче, анализаторът трябва да е добре подготвен и добре разбиращ и трите вида, анализи, за които ще говорим в следащите редове. Но си представете, че единственото нещо, което един трейдър го вълнува е какво ще се случи с безработицата и/или лихвеният процент на дадена държава и само спрямо тези данни да взема решението си за инвестиране или търговия. Без да има представа какви са настроенията в пазара; ако данните са положителни, то има ли бичи настроения или се очаква това да няма отражение върху пазара. Това са много важни моменти, като спрямо тези неща трейдърът ще анализира графиката и ще прецени (технически) дали е „изгодно“ да се заема позиция или не. За това анализаторът трябва да бъде „FTS (Fundamental, Technical, Sentimental) анализатор“ или с други думи „пълен пакет анализатор“, а не да бъде разделян на различни типове. Да, възможно е трейдърът да е по-добър в единият вид анализиране, но е добре да гледа на нещата като едно цяло, а не като отделни концепции.

 

 

Технически Анализ

Техническият анализ е методология за анализиране на финансовите пазари, чиято цел е да прогнозира вероятни изменения на цените на основата на цените в миналото при сходни обстоятелства. За целта се използват графика за проследяване на историческите данни и ценово движение на пазара.

Принципите на техническия анализ се коренят в събирани стотици години исторически данни за финансовите пазари. Някои аспекти на техническия анализ се появяват първо в описанието на Джоузеф де ла Вега на холандските пазари през 17 век.

В Азия, техническият анализ се твърди, че е разработен като метод от Хома Мунехиса в началото на 18 век. Той въвежда и развива използването на техниката на японските свещи, която и днес е инструмент, използван в графичния технически анализ.

В началото на своето приложение техническият анализ е използвал предимно графични модели, защото оперативният капацитет на тогавашните компютри не позволявал сложните статистически анализи, които познаваме и ползваме днес.

Основен принцип на техническия анализ е, че цената на пазара е отражение на цялата практически значима информация, в резултат на което анализът се фокусира върху търговската история на даден инструмент и не се влияе от външни фактори, като икономически, фундаментални и новинарски събития. Следователно, движението на цената следва повторяем модел, дължащ се на факта, че инвеститорите колективно клонят към определена тенденция на поведение. Така техническият анализ се фокусира върху разграничими трендове и условия.

Техническите анализатори, считат, че ценовото движение отчита всичко. На база на предпоставката, че цялата значима информация е включена в цената и обема на даден инструмент и вече е взета предвид, техническите анализатори считат, че пазарът сам посочва своето най-вероятно развитие.

Tова е може би най-популярното заглавие свързано с търговия на финансовите пазари, не само онлайн, но вероятно и по офлайн обучения, семинари и т.н. Техническият анализ е анализ на графики, чрез който анализ, трейдърът може да разбере много за това какво се е случило с цената преди това, как се движи сега, къде в исторически план цената е реагирала най-силно и спрямо това да се прецени, къде има вероятност за „търговски сигнал“. Каква е тенденцията в даден пазар, разбира се това може да се определи и на пръв поглед. Но за повече точност се ползват много различни помощни инструменти и технически индикатори. Тези инструменти много често са ползвани за „предсказване на бъдещето“, което също е едно погрешно схващане. Те се използват като допълнителни (помощни) инструменти за разбиране на „настроенията на пазара“ и откриване на посоката на тентенцията й.

 Ако цената например е в дългосрочен спад, но в момента биковете (купувачите) успяват по някаква причина (фундаментална) да възстановят (качат) цената, то благодарение на различните видове анализи, трейдърите могат да разберат, че цената все още е в зоната за потенциални „продажби“ и да си спестят загуби от емоционални покупки, породени от моментно решение по време на новина, например. 

Техническите анализатори използват различни техники за анализиране на пазара, като например: пълзящи средни, индекс на относителната сила, регресии, вътрешно и външно пазарни ценови корелации, бизнес цикли, стоково-пазарни цикли или класически графични модели и др.
Техническият анализ изучава цени, обеми и други пазарни показатели, докато фундаменталният анализ разглежда фактите за дадена компания, пазар, валута или стока. Повечето големи брокерски, търговски или финансови институции имат два анализаторски екипа, използващи съответно технически и фундаментален анализ.

Изводите, получени въз основа на технически анализ може да са в противоречие с тези на фундаментален анализ. По принцип, както знаем фундаменталният анализ се основава на факта, че реалната стойност на търгуваните инструменти (ценни книжа, валутни двойки) е различна от пазарната цена – тя е надценена или подценена. Доколкото е възможно да се изчисли „правилната“ цена, можем да предположим, че пазарът „ще коригира“ до желаното ниво (чрез низходяща или възходяща корекция). Заради това препоръката на фундаменталния анализ може да бъде в противоречие с основните препоръки на техническия анализ.

Инструменти и индикатори в техническия анализ

В техническият анализ, техническите индикатори са математически алгоритми създадени на база на историческа цена и обем, които имат за цел прогнозиране посоката на финансовия пазар.
Техническите индикатори са основна част от техническия анализ и обикновено представляват формации и фигурни, които се използват, за да се прогнозират тенденциите на пазара. Индикаторите главно се използват на ценовата графика, за да посочат тенденцията, по коята се движи пазара. Някой видове индикатори помагат за определяне на т.нар. „свръх купен“ и „свръх продаден“ пазар.

Първата група индикатори са – трендови индикатори. В тази група влизат индикатори като – Пълзящи средни, Стандартно отклонение, Bollinger Bands, ADM Index, Envelopes, Ichimoku Kinko Hyo, Parabolic Sar и др.

Втората група индикатори са – осцилаторните индикатори. Тези индикатори се изплзват за определяне на „свръх купен“, „свръх продаден“ пазар и откриване на дивергенции. Най-популярните от тях са: RSI, RVI, Stochastic, CCI, MACD, ATR и др.

Третата група индикатори са – обемите (volume). Тези индикатори са създадени, за да отчетат приблизителният обем на търговия в пазара. Такива индикаотри са: Volume, Money Flow Index, On Balance Volume и др. Стратегии при, които се базират на тези индикатори са VSA, Price and Volume Strategy и др.

Индикатори – Бил Уилямс. В тази група индикатори са фракталите, Алигатор, MFI, Гатор Осцилатор и др.

Другите помощни инструменти, които най-често се използват в техническият анализ са: тренд линии, хоризонтални линии, вертикални линии, нива на Фибоначи и други.

Има десетки (ако не и вече стотици) видове стратегии за търговия. Но основните принципите са си едни и същи навсякъде, във всеки бизнес. За това съветът ми към начинаещите и все още не-печелившите трейдъри е не да се фокусират към търсенето на “тайният индикатор“ или „тайната техническа/фундаментална стратегия“, а да изучат основните принципи за управление на риска с постепенно увеличение на компонентите в търговската си стратгия.

Как да с отворите реална сметка и как да си инсталирате търговска платформа - MetaTrader4, вижте тук!

Следващ Урок

Рискове свързани с форекс търговията

Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да претърпите загуба равна на или по-голяма от цялата Ви инвестиция. Следователно не трябва да инвестиране или да рискувате пари, които не може да си позволите да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате всички рискове. Преди да използвате услугите на “Trade Insider”, моля запознайте се с рисковете, свързани с търговията. Съдържанието на този сайт не трябва да се тълкува като личен съвет.”Trade Insider” Ви препоръчва да потърсите съвет от независим финансов съветник.

Trade-Insider Търговски сметки

© 2018 – TRADE INSIDER | All rights reserved

Made By: M.Atanasov

2 Comments

Comments are closed.

Scroll to Top