fbpx

Риск Мениджмънт

РИСК МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Когато решим да търгуваме на финансовите пазари има едно нещо, което никога не трябва да забравяме и това е, че всеки бизнес e свързан с риск и търговията във финансовите пазари не прави изключение. Може би сте срещали един по-малък, а някъде и по-голям текст за „Предупреждение за риск“ в сайтовете за търговия с финансови инструменти. Този текст трябва да го има на всякъде, във всеки един бизнес, а не само в някои индустрии. Когато решите да си отворите фирма за продаване на някакви стоки или предлагане на някакви услуги, то вие трябва да сте предупредени за риска от ивестиция в този бизнес. Не е ли възможно да фалирате? Сигурни ли сте, че знаете всеки един детайл в бизнеса и всички рискове, които крие този бизнес? Вероятно , не. А колко от хората са получили „Предупреждение за риск“ по закон, когато решат да правят бизнес? Интересно, нали? Казвам го понеже, много голям процент от новите фирми фалират до третата си година, според статистиките. И то точно поради проблеми като, недостиг на капитал, лоша организация, ниско ниво на дисциплина, грешно управление на паричният поток, лошо счетоводство и куп други неща. Но никой на „гишето“ не ви казва, че това е така и че има риск да изгубите целият си капитал и дори да остане длъжник на някоя банка или друга фирма. Трябва да ви се сподели, че ако не си контролирате парите, емоциите и като цяло работният процес, вие можете да изгубите вложеното и да фалирате. Същото е и при търговията с финансови инструменти. Тука има прдупреждение за риск, понеже нещата могат да се случат доста по-бързо в сравнение с други бизнеси. Достъп до брокери и платформи в днешно време има всеки, което прави бизнеса рисков за повечето хора. Успешен бизнесмен може да си отоври сметка, с цел да си хеджира бизнеса. Инвеститор, може да отвори сметка и да инвестира в определени инструменти и/или също така да си хеджира рзличните инвестиции. Но също така, сметка може да си отвори и всеки друг, който просто има желание да навлезе в търговията с финансови инстурменти. Ако да речем човек, който никога не се е занимавал с подобен бизнес, като търговия във финансовите пазари или не е работил в подобна фирма, в която да се е образовал на тази тема, то се счита, че този бизнес е високо рисков за него. Той реално може да си изгуби всичките вложени средства, защото си няма на идея какво прави. Ако е от следващият тип – „онлайн начетен“, този тип хора, които си отварят сметки имат една единствена разлика от предните, че те имат малко повече „неизползваема“ информация. Рискът за тях е същият – висок. Понеже това, което знаят те за пазарите е само и единствено „суха теория“ поднесена от незнайни източници и/или може дори да са били „жертва“ на агресивен маркетинг на някой брокер.
 Онлайн търговията с финансови инструменти или маржин търговията, с високо кредитно рамо се счита за сравнително нов бизнес. Да, съществува от много години, от както се изгражда световната икономика, но във вида, в който е сега не съществува от достатъчно дълго време. За да могат органите за регулиране на „финансовият свят“ да съставят всички нужни закони, които реално да могат да предпазят търговците от поемане на високи рискове, от всякакви измами свързани с търговията и т.н. За това решението, което е взето към момента е да се постави „предупреждение за риск“, с което  предупреждение за риск, брокерите се освобождават от всякаква отговорност за загубите или печалбите на клиентите си.
С времето регулациите ще се усилят, законите ще се променят и със сигурност един ден трейдингът ще е много по-различен от днешният. Но „днес“ той се води рисков бизнес и за да се намали риска, търговците трябва да се информарат, да се обучат на важните неща в този бизнес (като риск мениджмънта например).

Какво е риск? Защо говорим толкова за него?

Ако има нещо, за което може да говорим, че е общо във всяко нещо, не само в бизнеса, но и като цяло в живота, който живеем, то това е Риск мениджмънта. Ако не се оглеждаме като пресичаме пътя и го правим всеки път с внезапно излизане пътя без да се съобразяваме с МПС-тата, то ние увеличаваме риска от това да бъдем блъснати от някое МПС, това е 100% риск. Ако обаче започнем да се оглеждаме и спазваме законите или препоръките за безпопасно движение по пътищата, то вероятността да бъдем блъснати от МПС се намалява значително в сравнение с предният пример. Вероятно няма начин да сведем риска до нула, но спазвайки определени правила ние успяваме да минимилизираме риска, от това да бъдем блъснати от кола. Т.е. риск има винаги, но разликата е, че в единият случай той е много висок, а в другият е по-нисък. Мога да дам безброй такива примери, като започна от хранене, спорт, преминем през пътуване, забавления, бизнес, инвестиране и много други. Винаги имаме някакъв риск, който съществува под формата на различни неща, като здраве, емоционално състояние, пари, имущество и други. Така, че ние цял живот сме отговорни от това сами да си контролираме рисковете. С каквото и искаме да се занимаваме, то ние трябва да проучим нещата до най-дребният детайл, да анализираме рисковете и да разберем дали това съответства с личните ни разбирания и качества, които притежаваме и така да преценим дали си струва да се захваним с тази дейност. Много хора когато не се справят с някое начинание, било то бизнес или нещо друго, започват едно „спамене“, че това е нещо лошо, че е вредно или ако е бизнес или инвестиция, че не работи и т.н. Но реалността е, че не всеки може да успее във всичко. Не всеки може да управлява бизнес, пари, работна ръка. Практитака покзва, че успешните хора или компании варират от 5%-10% до максимум 20%, рядко до 30% в някой области. Така, че няма бизнес, който да гарантира 100% успех, има 100% успешен човек или група хора работещи заедно по един или повече проекти. Това не парви изключение и във Финансовете пазари. Абсолютно едно и също нещо е, като при всеки бизнес. Имаме ИДЕА – ВЪЗМОЖНОСТ – ПОЕМАНЕ НА РИСК – РАБОТА – УСПЕХ или НЕУСПЕХ, това зависи само от нас и от никой друг!

Когато някой инвеститор на невижими имоти забележи някаква възможност в стара сграда или просто някакво място, на което според него построяването на сграда би било печелившо, той не започва да строи на другия ден. Той започва детайлно разучаване, дали всичко което е видял на пръв поглед е така, както смята. Проверява дали всичко с това място е наред, дали документацията, от която ще има нужда да подготви може да се подготви, каква ще е инвестицията, ще има ли нужда от кредитно рамо, какъв е рискът, каква потенциална печалба ще има от това място – средносрочна и дългосрочна. Набиране на капитал – кредит от банка или намиране на инвеститори. Тук вече почват анализите за кредита, ако ще се прибягва към  такъв от банка. Очаква ли се повишаване на лихвеният процент в държават и как това ще се отрази на инвестицията, има ли възможност за индивидуална оферта от страна на банката за по-дългосрочна работа. Кога се очаква да се възстанови инвестираната сума и каква печалба в какви срокове. Ако се провали проекта, какъв би бил риска от него и т.н. Т.е. не е само да се започне да се строи, както може би им изглежда на повечето хора, като „Имам пари почвам да строя, пък каквото вече стане“ или както обичаме да казваме в България „Каквото е писано, това ще стане.“ Хората, които разбират от риск и управление на риск, не се занимават с „писаното“, а сериозно се захващат да анализират идеята си, бизнеса или инвестицията, която им предстои, след което преценяват риска. И ако решат, че си струва да  го поемат, знаят, че за да успеят трябва рискът да бъде максимално добре „пресметнат“ и управляван. Ако инвестицията се провали, „щетите“, които поемат са минимални или такива, които реално могат да понесат. Да, има и такива, които „се мятат с главата напред“ и успяват, но нали знаете, че и в казината има такива, които са печелили на „all in”, принципът е същият. Там вече печелещите и задържали успеха дългосрочно са толкова малко, че успелите по този начин, верятно можем да ги преброим както се казва „на пръсти“. За това, за сигурен успех ние трябва да отделим достатъчно време да изучим всичко свързазно с риска, за да сме подготвени и очакваме всяка „неочаквана“ ситуация. Нека да разгледаме какво е риск мениджмънт във Форекс търговията. Продължете да четете…

Риск мениджмънт във Форекс търговията

Управлението на риска означава свързване на всички малки частици и детайли в едно. Много от новите търговци влизат в този бизнес с малко или никакви знания за управление на риска или управлението на собствените си пари. Което е поемане на голям риск неосъзнато или с други думи игра на хазарт. И причината за това е, че с не разбирането на риска, способностите или „инструментите“, които реално са ключов фактор за успех намаляват и така шансовете им клонят към нула. Управлението на риска не гарантира успех при всяка сделка, но чрез него търговецът ще успее да намали загубата, когато губи и да увеличи печалбата, когато печели. Умението за управление на риска дава допълнително предимство, което е всичко необходимо, за успех в дългосрочен план.
А кои са видовете техники за управление на риск, ако може така да се изразим? Някои от тях са само техники на здравия разум, докато други са разработени от статистици и математици, които детайлно разглеждаме в нашите обучителни курсове. Нека сега да разгледаме първата част, тази на разума и логиката. А след това ще говорим за останалото. Да започваме.

Експозиция на търговия – Вероятно най-важният фактор за управлението на риска е да решите колко сте готови да рискувате на практика. Различните търговци рискуват различни размери от сметките си, но има едно неписано правило, че е добре да се рискува само малък процент от сметката, обикновено между 0,5% до 3%. Първа стъпка: да преценим колко можем да рискуваме на транзакция (risk per trade, rpt).Рискът се изчислява като процент от общата сума на сметката. Например: да приемем, че сметката е захранена с 10,000 щатски долара и приемем, че рискът, който ще поемем на позиция е 2%. Това означава, че на позиция ние можем да си позволим да изгубим 200 долара. 2% от $10,000 са $200. Но, ако $200 е сума, която не сте готови да рискувате на позиция и мисълта, че има вероятност да ги изгубите ви създава излишно напрежение, значи това не е вашата сума за риск. Тук вече е най-добре да мислите в пари, вместо в проценти. Ако максималната сума, която можете да си позволите да рискувате и в същото време ще се чувствате добре и неемоционално е $50 на вашите $10,000, то тогава процентът риск, който ще използвате в началото е 0.5%. Може сумата да е $100 на транзакция, може и да е повече, например $500. Но тази цифра вече е по-висока, а колкото по-висок е риска, вероятността от увеличаване на емоциите е умножена по 3. Рискът = 3 х емоцията, което е равно на провал. За това първо трябва да сте наясно какво искате от пазара и колкото можете да рискувате в началото, за да можете да продължите напред. Това е най-базовият, най-началният начин, ако може така да се изразя в първите стъпки на риск мениджмънта. Много хора след като прочетат „началото“ затварят вратата си към следващото ниво, като си мислят, че вече са „наясно с нещата“. Но това не забравяйте е само първата, малка крачка към разбирането на риск мениджмънта. Защото управлението на риска си е сериозна наука.

Risk/Reward (RR)– Това е един от важните компоненти при анализ на сигнала и управление на риска. Казвам анализ на сигнала, защото преди сигнала ние анализираме пазара, като имаме стратегия за работа и очаквания. Когато очакванията ни се случат, то казваме, че имаме сигнал за вход. След като имаме сигнал за вход, това което трябва да направим е да преминем към стъпка анализиране на риска. Едно от тези неща е проверката на съотношението риск и потенциална възвращаемост. Това може да се прави по много различни начини, но тук ще разгледаме най-опростеният вариянт или с други думи – Risk/Reward за начинаещи.
Нека първо да разгледаме как изглежда RR, на графиката по-долу:

Както виждаме по-горе на графиката със сива линия (линията между червената и зелена зона) е показан потенциалният вход. Ако цената навлезе в червената зона, означава, че поръчката ни „се движи“ на загуба, а в най-долната част на червената зона е поставен нашият „stop loss”, който реално е рискът ни при тази позиция. Идентично е при зелената зона, когато цената се движи в зелената зона показана на графика, то това означава, че сме на печалба, а таргета ни е най-горната точка на зелената зона, което е мястото на нашият Take Profit (ниво за прибиране на печалба). Т.е. с други думи за всеки рисуван долар в случая, ние очакваме да спечелим 7,62 долара, според този трейд на графиката. Ако рискът ни например е $100, то потенциалната възвращаемост в случая ще се развнява на $762, което е много добра позиция. Ако рискът ни е равен или по-голям от потенциалната печалба, то казваме, че тази възможност не е добра и колкото и надежна да ни се струва, ние се доверяваме на риск мениджмънта ни и не поемаме безмислени рискове, които са породени от емоциите ни. Първа стъпка определяме нашият риск на транзакция (risk per trade, rpt), а във втората стъпа разбрахме какво е съотношение риск/възвращаемост. Това в началото са най-важните две неща в определенянето на риска. Първо да знаем колко можем да изгубим и второ да знаем колко очакваме да спечелим на рискуваната си сума. Да знаем колко ще спечелим не е по-малко важно от това да знаем колко можем да изгубим. Ако не знаем колко ще спечелим, кога ще затворим печалбата? Това е един от главните проблеми при трейдърите, да не знаят кога точно да затворят транзакцията, когато се движи на печалба. Чрез съотношение Risk/Reward, ние можем да преценим дали печалбата, кото ще очакваме от дадена транзакция си струва риска. За целта разбира се трябва да сме експерти в анализирането на пазара, но за това ще говорим в следващата глава.

Да бъдем в крак с пазарните условия

Tова е една сериозна и силно подценявана част в риск мениджмънта. Тук грешката не е само при начинаещите, дори бих казал, че това за което ще говорим тук е най-честа грешка при средно напреднали и напреднали трейдъри. Да бъдем в крак с пазарните условия, то е едно задължително условие за развитие на бизнеса. Не можете да правите разумни търговски сделки, ако не знаете какво се случва на пазара. Това е същото като да откриете бизнес в индустрия, в която си нямате и на идея как работят нещата. Не познаването на бизнес средата е загуба на инвестиции. В нашия случай винаги трябва да знаем какво се случва на Форекс пазара; трябва да проверим икономическия календар и да бъдем актуални с всички икономически и политически новини, които могат да засегнат основните валути, които планираме да търгуваме. За щастие има много сайтове, които предлагат икономическия календар и дори предлагат обяснение и анализ, ако не можете да тълкувате новините сами. В секцията ни за търговия и анализи, ние споделяме ежедневни актуализации на пазара, чрез които споделяме какво очакваме да се случи през деня във връзка с предстоящите събития.
 По-опитните трейдъри, които са изучили различни търговски стратегии правят грешката на „пълнеенето“. Те смятат, че имат правилното „оръжие“, с което когато решат могат да вземат правилно решение, както и при хората, които смятат, че могат да отслабнат лесно, защото се е случило веднъж и продължават да увеличават калориите, които приемат с храната, което в средносрочен и дългосрочен план може серзионо да обърка плановете и да доведе то срив на псхихиката. Погрешно е да се смята, че една и съща стратегия с един и същ сигнал, би дала един и същ успех всеки път. Пазара е много динамичен и ситуациите са толкова много, че за да сме готови за всяка една ситуация ние трябва да сме добре информирани от случващото се.

Кредитно рамо, "Leverage"

Левериджът е част от решението ни за рисковете, които смятаме да поемем. Това решение се прави преди да си отворим смекта. Като първо трябва да си поставим цели, да имаме причини за отваряне на сметка. Да знаем какво искаме от тази сметка, какви печалби, какъв риск ще поемаме на капитала, било то на транзакция, за месец, за година и така да преценим какъв левъридж ще ни трябва, за да можем да осъществим нашите цели. Различните брокери и регулации позволяват различни възможности за кредитно рамо. Това може да варира от 1:10 до 1:500 при различните брокери и различните регулации. 2018 година ESMA (The European Securities and Markets Authority) въведе закон, чрез който брокерите бяха длъжни да намалят драстично предлаганото кредитно рамо на клиентите си на всички търговци в ЕС, които са със статут „аматьори“. А, за да се класифицира един трейдър като професионален трябва да покрива 2 от 3-те изисквания за про-трейдър. Като първото е трейдъра да е работил във фирма, която работи с маржин търговия и е изучил всичко свързано с търговията. Второто изискване е да е „завъртял“ оборот от минимум $50,000 през цялата си търговска кариера и третото изискване е да притежава финансови активи или търговски сметки в броекрките равняващи се на $500,000. Като всяко от изикванията трябва да се докаже „черно на бяло“. Законът е тестов и след три месечен тест ще се вземе решение дали да се направи последваща промяна, като да се върне стандартният левъридж или да се оставят нещата да работят по този начин. Решение ли е това, да се ограничат загубите от начинаещи в трейдинга? Не, разбира се. Това според мен не е решение, но е друга тема на разговор и ще я засегнем в друга статия.
 Левъриджът сам по себе си не е рисков. Рискът идва от изкушението на трейдъра да отваря максималните обеми, с които може да търгува с капитала, който има в сметката. По-големият левъридж позволява на трейдъра да отваря големи обеми с малка сметка. Да приемем, че имаме левъридж 1:100. Това означава, че за да имаме кредитно рамо $100,000, банката има изискване да участваме с 1% от тази сума, което прави $1,000. Ако захраним $1,000, то това означава, че ние ще можем да търгуваме реално с $100,000, благодарение на кредитното рамо. Да отворим позиция със $100,000 в МТ4 платформата означава да отворим позиция с 1 лот. С 1 лот позиция, движение с 1 пип (четвъртата цифра след десетичната запетая – 0.0001) ще отразява печалба или загуба в сметката ни с $10. Ако направим загуба от общо 100 пипа с обем 1 лот, то това означава, че ще загубим всичките $1,000. Брокерите гарантират, че няма как да изгубим повече от участието си, т.е. ако изгубим личните си средства (в случая $1,000) сметката ни се затваря и банката си изтелгя обратно кредитното рамо до следващото захранване на сметката ни. Ако обаче направим да речем 200 пипа печалба с 1 лот, то това ще се отрази като $2,000 печалба към нашата сметка и общо заедно с нашият начален капитал от $1,000, сметката ни ще стане $3,000. Проблема при левъриджа е изкушението на начинаещите трейдъри, които не са добре запознати с управлението на риска. За това, както споделихме по-горе в текста, трябва много добре да изучим риска в търговията и как да го управляваме.

Водене на търговски дневник, "Trading Journal"

Воденето на търговски дневник е от съществено значение за всеки един трейдър. Независимо дали сте начинаещ или напреднал, вие трябва да притежавате т.нар. „търговски дневник“. Това ще ви помогне в дългосрочен план да разберете къде реално сте добри и къде не. С кои икономики се справяте по-добре и с кои анализите ви не са толкова успешни. Времето на търговия, риск мениджмънта в една картинка, всичко това може да се види само с един поглед на транзакцията във вашият търговски дневник, където си водите всички транзакции и причините за отваряне и затваряне на тези транзакции. Trading journal можете да си направите както с физически дневник (тефтер), така и на вашият персонален компютър (лап-топ), смартфон или таблет, но е важно да го има. В обучението ни за напреднали засягаме всяка една тема за риска и анализите в детайли, при практическата част активно работим с търговският дневник и в края на практическото обучение можем да видим къде сме се справили най-добре и къде трябва да поработим повече.

Повече детайли и важни стратегии за управление на риска можете да научите в обучението ни за напреднали.

Следващ Урок

Рискове свързани с форекс търговията

Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да претърпите загуба равна на или по-голяма от цялата Ви инвестиция. Следователно не трябва да инвестиране или да рискувате пари, които не може да си позволите да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате всички рискове. Преди да използвате услугите на “Trade Insider”, моля запознайте се с рисковете, свързани с търговията. Съдържанието на този сайт не трябва да се тълкува като личен съвет.”Trade Insider” Ви препоръчва да потърсите съвет от независим финансов съветник.

Trade-Insider Търговски сметки

© 2018 – TRADE INSIDER | All rights reserved

Made By: M.Atanasov

2 Comments

Comments are closed.

Scroll to Top