fbpx

Stoploss методи, които всеки трейдър трябва да знае

Stop Loss

Колко е важен стоп лосът, техники за поставяне на стоп лос

Търговията на финансовите пазари е „игра на вероятности“. Това означава, че всеки трейдър понякога греши. Когато нещата се объркат, опциите пред трейдъра са следните: приемане на загубата и затваряне на позицията или обратно, изчакване за тотално фалиране на сметката с надежда цената да се върне и за да може трейдърът да я затвори на печалба (което е лоша идея).

В днешно време съществуват различни помощни инструменти в платформите, благодарение на високите технологии. Един от тези важни инструменти е т.нар. “stop loss” (буквален превод: спри загуба). Инструментът се използва за предотвратяване на натрупване на загуби. Стопът може да се използва по различен начин при различните типове трейдъри, чрез различни стратегии. Дребните и начинаещи търговци е препоръчително да използват стоп лос, за да предотвратят споменатото натрупване на загуби.

Ето защо използването на Stop Loss е важно. Случвало ли ви се е да направите грешката да прибират малки печалби, а когато имате губеща позиция, да я оставите да расте все повече и повече. Възможно е, понеже това е просто човешка черта. Приемането на загуби, чисто психологически не е толкова лесно, колкото може би изглежда.

Когато поръчката вече е на печалба търговецът я затваря, защото се чувства добре и не иска да усеща дискомфорта от загубата (ако поне веднъж е имал такава). Голяма част от трейдърите искат да виждат само печеливши позиции в сметката си, което е чисто човешка черта. Точно тази черта в природата на човека, трябва да бъде осъзната и преодоляна и то не само в търговията с финансови инстурменти.

 За този проблем всъщност има доста добро решение, което се нарича – стоп поръчка (stop loss order) или на кратко ще използваме думата “стоп“. Стопът е идеален инструмент за предотвратяване споделеното по-горе. Той действа, като застраховка от загуба на твърде много. За да кажем, че стопът работи правилно, той трябва да отговаря на следният въпрос:

Кога стратегията (идеята) ми за търговия вече ще е невалидна? Тук идва и другият въпрос: колко от трейдърите имат предварително начертан план и добре подготвена стратегия за търговия? Ако сте от трейдърите, които работят на случаен принцип, то преди работа със стоп лос поръчката, трябва да се наблегне на подготовката – план, стратегия и т.н.

Ще вземем за пример стратегия, която ще наречим “XYZ”. Ако според „XYZ“, цената има по-голяма вероятност да се покачи във възходяща посока и всеки срив на цената под определено ниво,  например ниво „10“, ще означава анулиране на идеята за възходящо движение, според стратегията „XYZ.

Т.е., ако според стратегия „XYZ“, с която трейдърът търгува, вероятността на цената да се покачи е по-висока само над определено ниво. Това означава, че стоп лос поръчката ще трябва да бъде поставена под това ниво. Това е застраховката на търговската стратегия. Ако очакваното според стратегията не се получи, то натрупването на загуби ще бъде предотвратено, благодарение на „стоп поръчката“.

Важно е да отблежена, че стоп лос не гарантира непременно затваряне на поръчката на точно обявената цена. Причината за това може да бъде различна. Ще дам пример с ГАП. Гап е когато цената на даден финансов инструмент се раздвижи толкова бързо, че прескочи от една цена в друга непоследователно и от невъзможността за търговия поради светкавичното движение на цената се образува празнина на графиката. Ако stop loss цената се намира точно в това пространство, където се е образувал гап, то стопът ще бъде затворен на първата най-близка цена. Същото важи и за take profit нивото (настройка за автоматично прибирана на печалба – „тейк профит“ ниво).

В тази статия ще разгледаме няколко подхода за определяне и поставяне на стоп поръчка, във форекс търговията, което ще ви помогне да погълнете гордостта си и да запазите портфолиото си „живо и здраво“.

Твърд Стоп (Hard Stop)

Може да се каже, че това е основният и най-простият начин за използване на стоп поръчка. Твърд стоп е поставяне стоп лос на определен брой пипсове от входната цена. Поставянето на твърд стоп лос се обезмисля при условия на динамичен пазар. Каква е логиката да се постави една и съща големина на стоп лос при пазари с различна волатилност? 30 пипа при спокоен пазар, ще работят ли по същият начин и при силно динамичен пазар? Едва ли! По същият начин, защо да рискувате 100 пипа едновременно и при спокоен пазар и в динамичен пазар. Няма логика.

Ще илюстрирам това, като дам пример с поставянето на стоп лос  и закупуване на застраховка. Плащате застраховка, според риска, който поемате, независимо дали става въпрос за кола, житовозастраховане, дом и т.н. Като например 60 годишен пушач с наднормено тегло и висок холестерол ще заплаща повече за животозастраховане, в сравнение с 30 годишен непушач, който е в добро физическо състояние.

Ако волатилността е ниска (рискът е нисък), не е необходимо да плащате толкова за застраховка. Същото важи и за стоп лос поръчките – размерът „на застраховката“ (стопа), от който ще имате нужда, ще варира в зависимост от общия риск на пазара. Ако волатилността е ниска, няма нужда от излишни разходи, като се поставя широк стоп лос и обратното, ако волатилността на пазара е висока, то тесните стопове са сигурен начин за отбелязване на малки и чести загуби в сметката.

Нека да разгледаме няколко метода за определяне на добри стоп лос нива. 

ATR% метод за определяне на стоп лос

Методът ATR% stop, може да се използва от всеки тип търговец, защото ширината на стопът се определя от процента на ATR индикаторът. ATR е мярка за променливост за определен период от време. Най-често срещаната дължина е 14, което също е общата дължина при осцилаторите, като например индекса на относителната сила (RSI) и стохастиката. В теорията на вероятностите стохастичен процес или случаен процес е противоположност на детерминистичен процес (или детерминистична система). Вместо да се работи със само една възможна реализация на процеса във времето (като в случай например на решенията на обикновено диференциално уравнение), в стохастичния, или случаен, процес има една неопределеност за неговото бъдещо развитие (еволюция), описано от вероятностни разпределения. Това означава, че дори ако началното условие (или начална точка) е известна, има много възможности за това как процесът може да се развие, като някои реализации може да са по-вероятни, отколкото други.

Тук е и мястото да споделя, че начинът на използването на ATR% зависи и от типа трейдър. Знаем, че Day трейдърите търгуват в рамките на деня или краткорсочно, swing трейдърите са по-средносрочни до дългосрочни трейдъри. Причината е, че те целят „да хванат“ следващото импулсно движение, което може да отнеме повече време. Position трейдърите са дългосрочни трейдъри, които целят да хванат дългосрочните трендове или максимална част от тях.

Нека да разгледаме споделената дневна графика при EURGBP. Ако трейдърът има сигнал от стратегията, която използва, той може да пресметне какъв stop loss да си постави спрямо ATR%

При първият пример на графика, имаме сигнал за Sell на втората меча свещ, след пробив под пълзящата средна. Входът е при затваряне на сесията, на цена 1.3993. За определяне на стоп лос ниво, проверяваме волатилността по индикаторът ATR, в случая е 106 (пипа). Идеята е средносрочна и ще използваме следният процент –  ATR50%.

50% от 106 пипа = 53 пипа. Т.е. Stop loss нивото в случая трябва да бъде поставено на 53 пипа от входната цена. Тук е важно да споделя, че е добре (дори задължително) да добавим и спред-а на крайният резултат. Или формулата ще изглежда по този начин:

(ATR х 50%) + spread = stop loss, или 

(106 пипс х 50%) + 3 пипс спред = 53 +3 = 56 пипс SL (Фиг.1)

Фиг.1

Вторият пример пак на Фиг.1, е дълга позиция при суинг трейдър. След бичи импулс, следва корекция и при първото бичи отблъсване на цената  и покачване над „пълзящата средна“, имаме сигнал за buy. Входната цена е 1.2904. Стоп лос нивото отново е ATR50%. АТR в случая е 102 и 50% от 102 прави 51 пипа +3 пипс спред = 54 пипс SL от 1.2904 (входна цена). Или стопът го поставяме на 1.2850. В случая на графиката съм закръглил стопа на 55 пипа. 

Защо ATR индикаторът е толкова ефективен, колкото да си доверим stop loss нивото?  

 ATR идва от анг. Average True Range, буквално преведено е Среден Реален Диапазон. Средното движение на цената в пипсове за период. Отлично средство за определяне на волатилността в пазара и намиране на първата най-трудно достижима „точка“ за цената. Това е и най-доброто място за Stop loss ордера. 

Стопове има и винаги ще има. Но случвало ли ви се е пазарът да ви “вземе“ стоп-а и да продължи в посоката, в която е била вашата позиция? Вероятно, да. Може би една от причините е точно тази – неправилна преценка за моментната волатилност.

Със стратегията за определяне на стоп лос чрез ATR%, се надявме вече да нямате такива проблеми. Естествено, че стопове ще има и не всички стопове са свързани с волатилността. Стоповете като цяло не са страшни, страшен може да бъде само поетият риск.

Position Trading Stop loss

Следващият начин на поставяне на стоп лос е може би най-опростеният вариант на някой position трейдъри. Поставяне на Stop Loss под/над цената на последните няколко дни. Най-често използваният период е 2 дни. Ако трейдърът реши да купува, стопът му ще бъде под най-ниската цена на предходните две дневни сесии. И обратно, ако трейдърът реши да продава: стопът ще бъде поставен под най-ниската цена на последните две дневни сесии. 

Тук е важно да отбежела, че този вид поставяне на стоп лос изисква добри познания във Форекс търговията. Напомням, че този вид поставяне на стоп поръчки, спада към по-дългосрочната търговия, като Position трейдърите, които търгуват с цел улавяне на максимално много от дългосрочният тренд. Не би било правилно да се търгува краткосрочно, в рамките на деня и да се постави стоп лос под най-ниската цена на последните две търговски сесии. 

Фиг.2

На Фиг.2 споделям „пресен сигнал“ от дневна графика при USDJPY. Цената пробива дългосрочната тренд линия, при което имаме сигнал за sell. Стопът, който можем да изплзваме в случа е над най-високата цена на предходните две дневни сесии. Това в случая са около 120 пипа. 120 пипа стоп, е твърде голям стоп за дей-трейдърите при тази валутна двойка. Таргетите в интра-дневната търговия при този инструмент са около 20 – 50 пипа. Представе си, ако трябва да използвате 120 пипа стоп лос за таргет от 20 до 50 пипа, това би бил лош риск мениджмънт. Не препоръчваме такъв тип трейдинг, особено ако сте начинаещи! Винаги е добре трейдърът да цели потенциалната му мечалба да е по-голяма от поетият риск. Или с други думи: „Да си струва“.

 Друг пример за стоп лос над последните две дневни сесии, можете да видите на Фиг.3 

Фиг.3

Примерът е от дневна графика при NZDJPY. Цената образува връх (най-високият връх на графиката). След което образува и втори връх, който е по-нисък от предходният, като цената вече се движи под „пълзящите средни“ и приемаме, че тренда е низходящ. Третият връх също виждаме, че е по-нисък от предходния, а сигнал ни дава второто „мечи затваряне“ на цената, като потвърждение приемаме затварянето под „пълзящата средна“, от стратегията TradeInsider MA Strategy”. Sell поръчката отваряме при затварянето на дневната сесия, а стоп лосът поставяме над най-високата точка на предходните две дневни свещи. 

Забележете, че при този начин на поставяне на стоп лос винаги е добре да се избират стратегии, при които цената не се движи в консолидация. Важно е да се търгува в тренд, като се намират позиции с по-висока потенциална възвращаемост спрямо поетият риск. 

Можем ли да знаем, че е края на корекцията и дали тренда ще продължи „надолу“, Не! Можем само да предполагаме спрямо търговската стратегия, която изпозлваме. Разбира се, че ще има стопове. Но при добре позициониран стоп и оптимално пресметнат риск, в дългосрочен план вероятността за успех се увеличава значимо, от колкото ако се постави стоп лос емоционално и хаотично.

 При този начин на поставяне на stop loss, трейдърът винаги се съобразява със структурата на пазара, с икономическите и политическите фактори в дългосрочен план.

 Този вид псотавяне на стоп лос не би работил, ако трейдърът просто отваря сделки без добра подготовка и поставя стоп лос нивото под най-ниската (или най-високата при sell) цена на последните две дневни свещи.

За да изплзвате добър стоп лос, вие трябва да се готови с добре разработена търговска стратегия и план. Така най-добре ще можете да прецените, какъв стоп лос да използвате.

Този вариант може да бъде променен на стоп под/над 3 дневна сесия или 1 дневна сесия. Това зависи от типа трейдър, търговската му стратегия и план за работа. 

Swing Stop Loss

Един от най-изпозлваните начини за поставяне на стоп лос е поставянето му под предходното дъно при покупка или над предходният връх при продажба.

Този метод е доста популярен, защото в повечето случаи не изисква пресмятане, както предният с ATR% и може да се изпозлва от всеки тип трейдър. Минусът обаче е, че при този вид stop loss, често се случва рискът да е по-голям от потенциалната възвращаемост. Ако сме прекалено близо до дъното/върха, то вероятността „излишните шумове“ в пазара при по-малка графика да „приберът“ стоп-а е доста висока.

За да поставим този вид стоп лос по най-правилният начин е добре да имаме познания в анализирането на ценовото движение и структура на пазара. Както и да сме добре запознати с фундаменталният анализ, понеже често увеличаването на волатилността се случва около тези зони. 

Фиг.4

Поставяне на Stop Loss, по технически индикатори

Използването на стохастични индикатори за поставяне на стоп лос, също е един добър и ефективен вариант. Най-добрите индикатори за това са RSI, Stochastick и CCI. Целта тук е разчитането на силата на пазара, благодарение на тези индикатори.

При RSI, когато пълзящата средна пресече горното ниво 70, означава, че пазарът е силно бичи и е в зоната на свръх покупки, а когато е под 30 означава, че пазарът е значително слаб и е в зоната на свръх продажби.

 Много трейдъри използват тези технически индикатори в търговските си стратегии за откриване на таргет, но малко ги използват за определяне на стоп лос. Стопът, който се определя по тези индикатори е динамичен или т.нар. „плъзгащ стоп“ (trailing stop). Разликата тук с инструментът „плъзгащ стоп“ е, че се мести ръчно.

GBPUSD дневна графика. Пълзящата средна при RSI достига зоната на свръх продажби (40-30), от където виждаме, че се отблъсва и се връща над ниво 40, което индикира, че мечките започват „да излизат“ от пазара. Сесията затвря силно бича, което е потвърждение за buy сигнал. Стоп Лосът се поставя поз 30 RSI, което в случая „се засича“ с дъното на бичето поглъщане.

Когато цената пресече и 40 нивото на RSI, стопа се премества под сесията, според която цената пресича нивото. Така се премахва рискът в позицията. 

Фиг.4

Stop Loss by Moving Average

Стоп лос поставяне, чрез индикатор „Пълзяща средна“ може да бъде също толкова ефективен. С този вид стоп лос е добре да се работи, когато при техническият анализ на присъства този индикатор. Видовете стратегии могат да бъдат различни, както стратегия пресичане на пълзящи средни (две или повече), така и позицонирането на цената спрямо пълзящата средна. 

Нека да разгледаме графиката на Фиг.5
При тази графика, имаме два индикатора
Moving Average. Когато червеният индикатор пресече синият от горната страна, при стратегия „Пресичане на MA”, казваме, че имаме сигнал за sell. За потвърждение се изчаква сесията да затвори „мечи“. Стопът в случая се поставя над двете пълзящи средни, като винаги се има в предвид и предходните върхове (ако има такива).

 

В случая стопът е над пълзащите средни и предходният връх на образувалата се консолидация. 

Фиг.5

Във вторият пример на Фиг.6, ще разгледаме друга стратегия за работа с пълзащи средни.
На тази графика (Фиг.6) имаме три пълзащи средни, като пресичаният тук могат да бъдат в различна комбинация. В зависимост от вида трейдър и стратегията, се определят стоп лос и
таргет цената. 

В случая имаме две пресичания, като първото е на двете сини пълзящи средни. След, което виждаме, че двете сини пълзяща средни пресичат  „бавната (жълта) пълзяща средна“. След второто пресичане казваме, че има sell сигнал. За да се отвори „къса позиция“, трейдърът следи за потвърждение на очакваното движение. В случая след пресичането, цената се връща и тества зоната на „динамична съпротива“ и след това се отблъсва от тази зона, като това отблъсване на цената се явява и потвърждение. Стопът в случая се поставя над трите пълзяща средни, понеже се пресичат в една точка. Ако обаче пазарът е в силна тенденция, вероятността „бавната начупена линия“ да е по-отдалечена е висока, за това стопът може да се постави и под двете сини пълзчщи средни. Това разбира се зависи и от вида трейдър. Но идеята е стопът да е на първото трудно-достъпно място на графиката, т.е. да не е много разширеш, за да не се поеме твърде голям риск (в пипсове) и да не е прекалено стеснен и да бъде достигнат лесно от цената. Пълзящите средни „играят ролята“ на динамични нива на подкрепа или съпротива за цената и за това стопът е добре да се постави от другата страна „на реката“.

Надявам се тази статия да е била полезна за вас и да ви даде добри идеи за поставяне на стоп лос във вашата стратегия. Има много различни риск мениджмънт стратегии за работа, като стопът при всеки един от тях се поставя по различен начин. Като например споменатите по-горе начини, чрез технически индикаотри и ценовото движение на графиката, така и затваряне на позициите по времеви диапазон и използване на различни корелационни анализи и техники.

Ако искате да изучете тази материя в дълбочина и да разберете различни и ефективни методи за поставяне на стоп лос, управление на риск и стратегии с високи вероятности, възползвайте се от курсът ни за напреднали, 

тук!

Leave a Reply

Scroll to Top