fbpx

Основи в управлението на риска​

risk/reward ratio vs winrate

Основи в управлението на риска

Когато стане въпрос за управление на риска, винаги има възможност за още подобрение по него. Причината е, че много трейдъри пренебрегват важността на управлението на риска или не знаят откъде да започнат. Това от друга страна е добра новина за по-начинаещите трейдъри, защото дори някои дрени подобрения в управлението на риска и по-добро разбиране за това как функционира управлението на риска, всъщност могат доста да подобрят успеха на всеки трейдър.

Success Rate или Процентът успеваемост на транзакциите

“Как мога да получа по-висока успеваемост на транзакциите си?” – това е вероятно един от най-често задаваните въпроси сред по-начинаещите и дори средно-напреднали трейдъри. Разбирам, че по-високата успеваемост на търазнацкиите звучи добре, защото ще има по-малко губещи такива. Но дали това ще  направи някой по-добър трейдър? Моят отговор е: Не, разбира се!

Успеваемостта на брой сделки е важен показател, но сама по себе си не означава нищо. Да предположим, че успеваемостта на един трейдър е 90%, т.е. 90% от сделките са на печалба, а останите 10% са затворени на загуба. Ако този много малък процент губещи транзакции, винаги са много по-големи суми в сравнение с печелившите, тогава нещата няма да изглеждат толкова добре, колкото си мислят повечето трейдъри, търсещи повече успешни транзакции.

Ще дам много прост пример: предсатвете си, че имате 9 транзакции на печалба с по $10 и 1 транзакция на загуба $100. Общият брой печалби ще бъде 9 х $10 = $90, а загубата 1 х $100 = $100. Така с 9 печеливши сделки ще имате реализирана загуба от -$10 (-100 +90= -10).


И, да! Това се среща доста често при начинаещи трейдъри, тъй като те  затварят печалбите твърде рано и държат загубите си с надеждата цената да се върне и да затворят на печалба като не ползват стоп поръчки и нещата излизат извън контрол. Ако сте от този тип трейдъри, при които съотношението печаливши спрямо губещи сделки е високо, но все още сметката ви е на загуба, значи трябва сериозно да се замислите за промяна на нагласата за успех в търговията тук.

 Една от причите за споделеното по-горе е емоцията. Емоцията породена от малкият или никакъв опит на трейдърите, което пък се „ражда“ от самото начало. От нагласата за търговия в този бизнес. Много голяма част от трейдърите (да не кзвам всички) започват търговията във финансовите пазараи с нагласа за изкарване на „бързи“ или „големи пари“, именно тук се крие зародиша на този проблем, който пък бива подхранван от многото маркетингови трикове на различните брокери. Не звучи приятно, но е факт. 

По-приятната част тук е, че стратегия с успеваемост 40%, 50% или дори 30% може да бъде добре печеливсша в по-дългосрочен план, ако разбира се рискът се използва правилно. Тук ще засегна още една слабост на губещите трейдъри – нетърпеливостта. Нетърпеливите трейдъри, са рискови трейдъри.

Знаете ли, че търговска стратегия с по-ниска успеваемост (и добър риск мениджмът), като например 50% или 40%, дори и 30%, може да ви увеличава успеваемостта на сметката? Това е абсолютно възмжно и всъщност случващо се при много от опитните трейдъри, които просто добре познават риска и знаят как да го управляват.

 
Графиката по-долу показва връзката между процентът успеваемост на транзакциите и съотношението на възвращаемостта спрямо риска. Например, когато възвращаемостта е четири пъти по-голяма от риска (съотношенито риск/възвращаемост 1:4), тогава ще е нужна успеваемост при транзакциите от 21% минимум.

Трейдърите не могат директно да контролират броят успешни транзакции и не могат просто да изберат да имат по-висок процент успешни сделки. Решението на този „проблем“ е в съотношението риск/възвращамост.

 

Съотношение Риск / Възвращаемост

Както подсказва името, съотношение риск / възвращаемост е съотношение между потенциалната печалба и потенциалната загуба на една транзакция. За да се определи съотношението на възвращаемостта към риска, търговецът трябва да вземе под внимание разликата между stop loss поръчката (потенциалния риск) и да я сравни с разликата между take profit (потенциалната печалба).

Процент печалба: 3 или 3R означава, че за всеки 1 пип, който рискуваме, очакваната възвращаемост е 3 пипа. Или, ако рискът е 50 пипа, то потенциалната възвращаемост ще бъде 150 пипа.

 

Както видяхме, съотношението между risk/reward и процентът успеваемост на транзакциите са тясно свързани. Добрата новина е, че съотношението между риск/възвращаемост може да се контролира, докато успеваемостта на транзакциите, както споделих по-горе в статията не може да се контролира. 

Използване на по-голям коефициент Риск / Възвращаемост

Трейдърът има възможност да реши да търгува с по-тесен стоп и по-голям take profit, с цел увеличаване на съотношението риск / възващаемост. Което от своя страна ще означава, че за да бъде успешен в по-дългосрочен план трейдърът ще има нужда от по-малък процент успешни транзакции. 

Това, което ще се случи при описаният пример е, че цената ще достига нивото на stop loss много по-лесно и ще се затрудни при достигането на таргета. Затова търговията с подобна стратегия води след себе си по-малък процент успешни транзакции, поради по-честото достигане на стоп поръчката. Но това в същност не е такъв проблем, защото дори и с по-ниска успеваемост на транзакциите, може сметката да излиза на печалба, благодарение на по-високото съотношение риск / възвращаемост.

При съотношение на риск / възвращаемост 1:3  например, търговецът се нуждае единствено от минимум 25% процент печеливши сделки. Кое звучи по-реалистично: достигането на 25% успеваемост на успешни транзакции или 90% успешни транзакции? Мисля, че тук мислим по един и същ начин. И вие и аз знаем, че за да достигнем 90%, първо тябва да минем през 25% успех нали така?

По-ниско съотношение Риск / Възвращаемост

От друга страна, човек може да избере да използва по-свободна стратегия с по – широк стоп и по – тасен профит таргет (take profit). Това би означавало, че съотношението възвращаемост спрямо риск намалява. Цената сега по-лесно достига печалбите и транзакцията по-труно ще успява да достигне нивото на загуба. Причина за това е необходимостта от точност се намалява заради по-свободната стратегия за достигането на загубите. Това също може да доведе и до увеличаване на общата печалба на броя транзакции.

Въпреки че идеята за по-ниското съотношение между възвращаемост и риск на пръв поглед да не изглежда добре, тя всъщност може да не е толквоа лоша, ако сме тествали стратегията за работа преди това достатъчно дълго време и сме напълно уверени.

Време за задържане на активна транзакция

Времето на задържане е пряко свързано с съотношението между възвращаемост и риск, защото колкото по-широк е таргета, толкова по-дълго време ще отнеме на цената  да стигне до целта. Ако имате опит с търгуване във финансовите пазари, вероятно ще знаете, че поддържане на серия от печеливши сделки не е толкова лесно. Спирането на печелившите сделки по-рано е често срещан проблем, защото търговците се страхуват, че цената може да се върне и да загубят все още нереализираните им печалби. 

Затова работата със страгегия, която е с по-голямо съотношение риск / възвращаемост може да звучи като добра идея в началото, но всъщност води след себе си доста неприятности за начинаещите трейдъри в началото, а именно търпението, за което споделих в началото на статията. Ако се припознавате като един от нетърпеливите трейдъри, тогава строгов и препоръчвам да обмислите това, което търгувата и добре да подготвите стратегията си за управление на риск, спрямо вас

Емоционална стабилност

По-рано, засегнах накратко тази тема и както всички знаем, емоциите и психологията в търговията с финансови инструменти играят много важна роля. Съотношението на възвращаемостта към рискът и времето на задържане на транзакцията, са основни фактори, когато говорим за емоции в търговията.

Процентът успешни транзакции, определя каква положителна и отрицателна обратна връзка ще получите от вашата търговска стратегия. Добре печелеща система може да бъде от полза, но ако стратегията е с висок процент печелившки транзакции, но една загуба може много лесно да ви срине психически, ако все още не сте овладяли добре работа с емоциите си при загуби.

В същото време стратегиите с висока успеваемост при брой транзакции, обикновено имат ниско съотношение на възвращаемостта към риска, което също може да бъде проблем, защото това означава, че вашите печалби и загуби имат приблизително еднакъв размер. Което пък означава, че това би отнело много повече време, за да се измъкнете от губещата серия и да се възстановите от загубите.

По – малко успешната стратегия, с високо съотношение на възвращаемост спрямо риска, обикновено е стратегията, която професионалистите най-често използват. Те могат да останат в печеливши сделки и безпроблемно и да контролират емоциите си.

Когато една печеливша сделка покрива миналите 4, 5 или дори 7 загуби, ролята на загубите се променя напълно. Загубата вече не е толкова заплашителна, защото знаете, че само една добра сделка ще стигне, за да компенсира няколко загуби.

Опасна комбинация: Висок Процент на Успешни Транзакции и висок коецифиент Риск / Възвращаемост

Въпреки че звучи чудесно на хартия и повечето аматьори искат да имат такава система, тя е почти невъзможно да се постигне (видяхме как съотношението възвращаемост/ риск и успехът на броя транзакции са обратно пропорционални). Нещо повече, това дори не е необходимо.

Можете, поне на теория, да направите добри пари от търговия с 50% печалба и 1:2 съотношението риск / възвращаемост. Няма нужда да се опитвате да уловите големи печеливши транзакции, докато в същото време се опитвате да постигнете по-висок процент брой печеливски сделки.

Много трейдъри се провалят в преследването на такива системи и в крайна сметка никога не им се получава, а биха могли да станат печеливши търговци много по-лесно, ако просто се съобразят с това, което е реалистично и постижимо.

 

Затова избягвайте опитите да увеличите процента си на печалба,  а се съсредоточите върху това кеото е свързано помежду си. По този начин можете да вземете по-добри решения и да създадете стратегия, която да отговаря на вашата личност.

Advanced Trading Course/ Ultimate Trading Course

Научете повече за видове успешни стратегии и за това как да си управляванет риска професионално, като се възползвате от нашите обучителни курсове, разберете повече тук

Leave a Reply

Scroll to Top